Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Головна » Прозорість та інформаційна відкритість закладу   

 

 

1. Рішення педагогічної ради та/чи наказ керівника про функціонування сайту

2. Положення про сайт закладу освіти, затверджене наказом керівника

3. Чи наявна на сайті інформація про права людини (дитини) у цифровому середовищі 

4.1 Cтатут закладу освіти

4.2 Ліцензії на провадження освітньої діяльності

4.3 Сертифікати про акредитацію освітніх програм

4.4 Cтруктура та органи управління закладу освіти

4.5 Kадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

4.6 Oсвітні програми та перелік освітніх компонентів

4.7 Tериторія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

4.8 Ліцензований обсяг і фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти

4.9 Мова освітнього процесу

4.10 Наявність вакантних посад, порядок та умови проведення конкурсу на їх заміщення

4.11 Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

4.12 Результати моніторингу якості освіти

4.13 Річний звіт про діяльність закладу освіти

4.14 Правила прийому до закладу освіти

4.15 Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

4.16 Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

4.17 Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

4.18 Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

4.19.1 План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

4.19.2 Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

4.19.3 Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

4.20.1 Використання публічних коштів:кошторис і фінансовий звіт про надходження й використання всіх отриманих коштів

4.20.2 Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їхньої вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

5. Дотримання Положення про академічну доброчесність та Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

 

Фінансово-господарська діяльність

 

 

 

 

 

 • Контакти

  Адреса: с. Чернятка
  Бершадського району
  Вінницької області
  Тел.: 0435259730
  Email: chernjatka_shkola@ukr.net