Методична робота

Головна » Методична робота   

Звіт про методичну роботу школи

за 2019 – 2020 навчальний рік

         Протягом минулого року педагогічний колектив Чернятської ЗОШ І – ІІІ ступенів школи працював над впровадженням інноваційних технологій в освітньому процесі. Тема, над якою працював колектив –   « Особистісно - зорієнтоване навчання. Розвиток творчих здібностей учнів». У школі функціонує методичний кабінет.  Роботою методичного кабінету керує методична рада, до складу якої ввійшли досвідчені педагоги. У 2019 – 2020 навчальному році у школі функціонувало 4 методичних об’єднання вчителів. Кількісний та якісний показник освітнього рівня та рівня педагогічної майстерності  педпрацівників, стаж педагогічної діяльності наведений в таблицях:                                                                            

Рівень педагогічної майстерності

 

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання 

Всього

к-сть

%

1.

Вища

7

31,8

2.

І категорія

7

31,8

3.

ІІ категорія

2

9,1

4.

Спеціаліст

6

27,3

 

 

 

 

 

Всього

22

100

 

Старший учитель

1

4,5


                                                         
                      

      Освітній рівень педагогічних працівників

            №

Освіта

всього

к-сть

%

1

Вища

20

91

2

спеціаліст

2

9

 

Всього

22

100

                                                                                        

              Стаж роботи

 

всього

к-сть

%

1

1-5  років

4

18,2

2

5-10 років

4

18,2

3

10-20 років

3

13,6

4

Більше 20 років

11

50

 

Всього:

22

100

                                                            

 

 

 

  

 

 

 

 

Кількість працюючих пенсіонерів становить 2  чол. (9,1%).

Враховуючи досвід та стаж роботи, педагогічні працівники закладу мають значний резерв для подальшого росту, а, відповідно, і для підвищення своїх кваліфікаційних категорій.

       У школі методична робота здійснюється за такими напрямами:

1.Поглиблення філософсько-педагогічних знань, спрямованих на відродження й розвиток національної освіти в Україні, вивчення педагогічної теорії, методики навчання і виховання, психології, етики, естетики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета і методики його викладання в умовах НУШ.

2. Вивчення діалектики і принципів розвитку української національної школи; збагачення педагогічних кадрів надбаннями української педагогіки, науки, культури; вивчення теорії та досягнень науки з викладання предметів, володіння сучасними науковими методами; вивчення й практична реалізація оновлених програм і підручників, розуміння їх особливостей.

3. Освоєння методики викладання додаткових предметів; випереджувальний розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з

проведенням відкритих уроків, використанням наочних посібників, ТЗН, дидактичних матеріалів.

4. Освоєння і практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методики і принципів активізації навчальної діяльності учнів, формування у них наукового світогляду з урахуванням вимог етнопедагогіки.

5. Систематичне інформування про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту й методики навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних державних нормативних документів

6. Впровадження досягнень педагогіки, психології та окремих методик і передового педагогічного досвіду із зверненням особливої уваги на використання в діяльності педагогічного колективу зразків національної культури і традицій.

7. Підвищення кваліфікації шляхом проходження вебінарів  під час карантину.

        Центром методичної роботи в школі була педагогічна рада. Проведено 6 педагогічних рад. Серед них 3 тематичні: «Стан правової та психологічної підтримки дітей та молоді, які потрапили в складні соціальні умови. Завдання педагогічного колективу щодо успішного вирішення даного питання» та педрада-круглий стіл « Адаптація учнів 1, 5, 10 класів до навчання в умовах НУШ», педрада-презентація: «Атестація – крок до творчості вчителя».  Плідно працювали методичні об’єднання вчителів над реалізацією завдань школи, підвищенням якості навчання і виховання учнів. У школі працює творча група по наступності між початковою та середньою ланками освіти.

       Проведено педагогічні читання до 130-річчя з дня народження Остапа Вишні та 90-річчя з дня народження В.Нестайка. Протягом року проведено 2 засідання теоретичного семінару на тему «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес».

       Протягом навчального року підвищили кваліфікацію при Вінницькій академії неперервної освіти 8 педагогічних працівників, що становить 36,4 %. Атестацію пройшли згідно графіка 2 педагогічних працівники, що становить 9,1 %.

       Протягом  2019 - 2020 навчального року педагогічний колектив школи працював над реалізацією навчальних програм та вихованням учнів. На протязі року курсову перепідготовку пройшли такі вчителі:  вчитель початкових класів Вакуляк І.А.; вчитель української мови та літератури Пастух Л.І., вчитель математики Чаленко В.І., керівник гуртка, вчитель фізичної культури та Захисту Вітчизни, керівник військово-патріотичного  гуртка  Ломачинський В.В., керівник гуртка та як бібліотекар Кравець О.В., вчитель зарубіжної літератури Діхтяренко В.С., вчитель географії та природознавства Яровенко О.О., вчитель фізичної культури Задорожний В.М.. 

       Протягом року вивчався стан викладання математики, образотворчого мистецтва. Вивчено та узагальнено досвід роботи вчителя математики Чаленко В.І., систему роботи вчителя математики Петришиної З.Г. Проведено перевірку учнівських зошитів з української мови, англійської мови, математики. 

      Урізноманітнювались форми  та методи роботи під час проведення уроків більшості вчителів, а саме: проектна діяльність, випереджаюче навчання, проблемні діалоги, творчі конструювання, презентації, завдання на зіставлення та порівняння, дослідження – пошуки, дослідження – реконструювання, створення проблемних ситуацій, асоціативні схеми, метод «мозкового штурму», «мікрофон», «мозкова атака», «гронування», вікторини, аукціони знань.  В умовах карантину вчителі проводили навчання в онлайн-режимі.                                                                        

     На базі нашої школи в грудні 2019 року проведено засідання МО психологів та соціальних працівників шкіл Джулинської ОТГ на тему: «Пріоритетні напрями психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу учасників освітнього процесу».  

      Педагог-організатор Дегтяренко М.В. підготувала із старшокласниками виховний захід «Волонтери – люди доброї волі». Практичний психолог школи Кравець О.В. провела  цікавий тренінг «Пріоритетні напрями психологічного супроводу учнів». Заступник директора школи з виховної роботи Саваріна О.В. організувала для учасників засідання круглого столу «Професійна компетентність класного керівника». Під час проведення круглого столу класні керівники поділилися інноваційними технологіями   виховної роботи у сучасній школі. Керівник МО початкових класів Горбатюк В.М. познайомила присутніх з  вимогами та формами виховної роботи нової української школи. Учитель біології Небесна С.Б. зупинилась на   екологічному вихованні  та розповіла про роботу  гуртка «Джерельце». Класний керівник 10 класу Сіренко О.Г. поділилась досвідом роботи  з національно-патріотичного  виховання   у  9-11 класах.

      Для вчителів Джулинської ОТГ проведено семінар вчителів початкових класів, під час якого проведено такі відкриті уроки: вчителем початкових класів Горбатюк В.М. проведено урок математики в 1 класі на тему «Число і цифра сім. Порівняння чисел в межах 7. Попереднє і наступне число»; вчитель початкових класів Вакуляк І.А. провела урок математики в 2 класі «Досліджуємо таблиці додавання в межах 20»; вчитель початкових класів Сауляк О.І. провела майстер-клас «Осінній гномик». Під час проведення уроків вчителі використовували відео презентації, ігрові форми роботи з учнями, роботу в групах, парах, працювали з Lego.

    У лютому 2019 – 2020 н.р. на базі школи було проведено семінар  вчителів математики та інформатики об’єднаної територіальної громади, під час                                                               проведення якого вчитель початкових класів Сауляк О.І. провела  урок математики  в 4 класі «Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10, 100, 1000 з остачею», вчитель інформатики Танасійчук А.В. провів відкритий урок інформатики в 3 класі «Істинні та хибні висловлювання» та урок інформатики в 8 класі «Логічні оператори and, or, not. Розгалуження в  Phyton», вчитель математики Петришина З.Г. провела урок математики в 8 класі на тему «Властивості арифметичного квадратного кореня».

     На базі школи відбувся семінар вчителів англійської мови та зарубіжної літератури, під час якого вчитель англійської мови Масловська Л.О. провела відкритий урок в 6 класі на тему «Подорожуємо. Різні види транспорту», а вчитель Діхтяренко В.С. провела урок – інсценізація «Подорож у країну казок»; семінар вчителів біології та географії , під час проведення якого вчитель біології Небесна С.Б. провела відкритий урок біології в 6 класі на тему «Плоди. Різноманітність плодів. Поширення плодів та насіння» та вчитель географії Яровенко О.О. провів майстер-клас «GOOGLE – сервіси в навчальній діяльності вчителів природничого циклу: створення кросворда за допомогою онлайн ресурсу».   

     Відповідно до графіка проведення відкритих уроків у 6 класі проведено відкритий урок з математики на тему «Відношення і пропорції», на якому вчитель Петришина З. Г. використала цікаві екологічні задачі, пов’язані з проблемами охорони навколишнього середовища та урок із всесвітньої історії на тему «Стародавній Єгипет» (учитель Сіренко О.Г.). У 8 класі проведено відкритий урок-дискусія з англійської мови на тему «Здоровий

 спосіб життя» (учитель Масловська Л.О.). Адміністрація школи відвідала ряд уроків у 1 та 5 класах. Всі першокласники та п’ятикласники адаптувались до навчання в школі та засвоїли програмовий матеріал. В 5 класі вчитель Пастух Лариса Іванівна провела відкритий урок з української мови на тему «Подорож країнами Мовознавства», на якому підсумовано вивчений матеріал з тем, що вивчалися. Використано інноваційні технології: діаграма Венна, кросворди, дослідження-аналізи. В рамках тижня математики в 5 класі вчитель Танасійчук М.П. провела урок-узагальнення з теми «Множення і ділення натуральних чисел» у вигляді гри «Цікава математика».

     Вчитель математики Чаленко В.І. провела відкритий урок в 10 класі на тему «Застосування формул додавання аргументів  тригонометричних функцій та наслідків з них»; у 7 класі – урок алгебри «Перетворення многочлена в квадрат суми або різниці двох виразів» та урок геометрії на тему «Властивості прямокутного трикутника».

      З 12 березня школа працювала в дистанційному режимі. Протягом карантину всі вчителі підвищували  самоосвіту, проходячи різні вебінари, беручи участь у онлайн-конференціях. Вчитель англійської мови Масловська Л.О. та вчитель біології та хімії Небесна С.Б. проводили відео уроки, використовуючи платформи ZOOM, Всеосвіта. Більшість вчителів проводили дистанційне навчання в телефонному режимі.

       На кінець навчального року в школі навчається 105 учнів. Вербальному оцінюванню підлягають учні 1 та 2 класів - 21 учень, що становить 20%. За підсумками навчальних досягнень учнів за 2019 – 2020 навчальний рік % успішності по школі становить 86,9 %, якісний показник знань учнів становить 50%.

       Високого рівня досягли 8 учнів, що становить 9,5%. Достатнього рівня досягли 34 учні, що становить 40,5%, середнього рівня - 31 учень, що становить 36,9%. Початковий рівень отримали 11 учнів, що становить 13,1%.

Аналізуючи успішність учнів за 2020 – 2021 н.р., маємо:

К – сть учнів

Рівні навчальних досягнень

П

%

С

%

Д

%

В

%

Як.пок.

% усп.

105 ( з  них оцінюються 84 учнів)

11

13,1

31

36,9

34

40,5

8

9,5

50

86,9

        

      З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді 6 учнів школи брали участь в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін,  що становить 5,8% від загальної кількості учнів школи. Із 17 олімпіад, які проводились у районі, учні взяли участь у семи олімпіадах.

     З них: учень 11 класу Прибильський Ярослав зайняв 1 місце та учениця 8 класу Кравець Іванна зайняла 5 місце в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій (вчитель Танасійчук А.В.), учениця 8 класу Пащелопа Діана зайняла 3 місце в районній олімпіаді з англійської мови (вчитель Масловська Л.О.), учениця 9 класу Деркач Юлія зайняла 3 місце та Джус Анастасія зайняла 7 місце в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології (вчитель Небесна С.Б.).

     Не брали участь в олімпіаді з російської мови та літератури, географії, трудового навчання, хімії, астрономії.                                                                                                                       

      Варто відзначити, що учні нашої школи були учасниками різноманітних конкурсів. Учениця 5 класу  Гладка Анастасія зайняла 2 місце в ІІ етапі Х конкурсу з української мови імені Петра Яцика (учитель Пастух Л.І.), 3 учні школи брали участь в ІІ етапі  Міжнародного конкурсу імені Т.Г.Шевченка. І хоча призових місць не зайняли, але підтвердили свої знання і оцінки за семестр.   

     Учні нашої школи брали участь в чотирьох видах змагань Спортивної Гімназіади району.

     У школі проводилась профорієнтаційна робота. Учні 10, 11 класів з профорієнтаційною метою їздили на екскурсію в м. Умань, де відвідали аграрний та педагогічний університети. Відбулась зустріч випускників 11 класу з працівниками Вінницького ВНЗ МВС України.

      Проведено предметні тижні з правознавства, екології, біології, математики, писемності і мови, тиждень безпеки на дорозі, тиждень безпеки життєдіяльності учнів та Олімпійський тиждень.

        Цікаво і змістовно пройшли предметні тижні :

-          у вересні –  Олімпійський тиждень;

-          Місячник цивільного захисту та День ЦО;

-          тиждень екології (вчитель Небесна С.Б.);

-          в листопаді - української мови ( учитель Пастух Л. І.);

-          у грудні - правознавства ( учитель Сіренко О. Г.)

-           тиждень англійської мови  (учитель Масловська Л.О.);

-          у лютому – тиждень математики (учителі Петришина З.Г., Танасійчук М.П., Чаленко В.І.)

-          у березні–української літератури (учитель Пастух Л.І., Саваріна О.В.) ;

-          у квітні (дистанційно) – тиждень психології  (пр. психолог Кравець О.В.)                                                        

     Протягом року проведено свято «Здоровим бути модно». Проведено підготовку до військово – патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), свято прийому до Барвінкової країни та Веселкової республіки, «Проліски  надії-2020», Веселі старти з учнями початкових класів «Спорт –це здоров’я», святковий концерт «Уклін тобі, вчителю!»; виставка квітів «Квіти – краса Поділля»;  літературно-музичну композицію до Дня Гідності та Свободи «Небесна Сотня – герої нашого часу»;  святкові ранки: 1-4 клас – «Новорічна казка»; 5-7 класи -«Новорічні пригоди» , 8-11 кл. - «Новорічна феєрія» .

      Під час карантину з дотриманням карантинних вимог відбулася Урочиста хода «Свіча Пам’яті» та покладання квітів з нагоди 75 роковин Перемоги у Другій Світовій війні.

   З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей у школі організовано роботу гуртків за інтересами.

 

п/п

Назва гуртка

Керівник гуртка

Класи

К-сть учнів

1.

«Юний художник»

Танасійчук В.Ф.

   4,32

12

2.

«Світ очима дітей»

Яровенко О.О.

     5

9

3.

«Богунці»

ЛомачинськийВ. В.

8-11

12

4.

Спортивний

Задорожний В.М.

5-7

14

5.

«Любителів  казок»

Горбатюк В.М.

1-4

16

6.

«Джерельце»

Небесна С.Б.

7-8

10

7.

Іноземний

Масловська Л.О.

5-6

10

8.

«Оберіг»

Кравець О.В.

5-6

8

9.

«ДоМіСолька»

Мартич О.І.

3, 8

16

                                                 

Працюючи над педагогічною темою «Формування і розвиток свідомої особистості з громадянською позицією, готовою до конкретного вибору свого місця в житті, здатного змінити на краще своє життя і життя своєї країни»», педколектив  звертав велику увагу на виховну роботу з учнями. Класні керівники,  вчителі-предметники  здійснювали виховання учнів у процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи  з ними. Цілі виховного процесу визначалися на основі принципів, закладених у Конституції України, Законах, нормативно-правових актах, Національній доктрині освіти в двадцять першому столітті, Програмі «Основні орієнтири виховання учнів

1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», «Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року», обласної Комплексної програми «Про схвалення Концепції Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року», «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року» Школа співпрацює з  установами, закладами, організаціями за напрямками виховної діяльності. Із працівниками правоохоронних органів щоквартально проводиться   день профілактики правопорушень, День правових знань, бесіди, зустрічі.

       Виховний процес здійснювався відповідно до державних програм: «Репродуктивне здоров’я нації»; «Обдарована дитина»; «Інклюзивне навчання»; «Безбар’єрна Україна», «Забезпечення профілактики ВІЛ – інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ – інфікованих і хворих на СНІД», комплексної програми профілактики правопорушень, програми « Про національну  стратегію профілактики соціального сирітства до 2020 року», Програми протидії торгівлі людьми.

      З метою розвитку та удосконалення науково – методичної діяльності педагогічного колективу, підвищення фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної діяльності, керуючись Законом України « Про загальну середню освіту», Чернятська ЗОШ І- ІІІ ступенів протягом 2019-2020 н.р. працювала за національно-патріотичним напрямком виховання.

      Всі діти пільгових категорій залучені до роботи в гуртках за інтересами. Спільно із педагогічним колективом і батьками скоординовано діяльність учнівських колективів у школі і поза нею. Учні школи є постійними учасниками всіх заходів, концертних програм, які проводяться у сільському будинку культури.

      Органи учнівського самоврядування готували інформацію до тематичних лінійок:  «Крути: ми памятаємо», «Наш дух не зламати, свободу не вбити!», присвячена нашим героям-землякам, які загинули, захищаючи нашу Україну, до Міжнародного дня мови, проведено рейди-перевірки підручників, санітарного стану класів. Здійснювався контроль за відвідуванням учнями школи.

    Всі заходи сприяли вивченню кращих народних традицій, звичаїв, обрядів, свят, вихованню поваги до рідної мови, української пісні, Батьківщини.

 

 

 

 

Чернятська ЗОШ І-ІІІ ступенів працює над темою «Особистісно-зорієнтоване навчання. Розвиток творчих здібностей учнів»

Освітній рівень педагогічних працівників (без сумісників)

Освіта

Всього

%

1

Вища

20

91,3

2

Бакалавр

1

4,35

3

Середня спеціальна

1

4,35

 

 

22

100

Рівень педагогічної майстерності

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання

Всього

%

1

Вища категорія

6

27,2

2

І категорія

8

36,4

3

ІІ категорія

2

9,1

4

Спеціаліст(вища освіта)

4

18,2

 5

 Спеціаліст(неповна вища освіта)

2

9,1

 

Старший вчитель

1

4,5

У школі працює 4 методичних об’єднання:

-          Класних керівників

-          Вчителів початкових класів

 

-         Відкриті уроки 2018-2019 навчального року

10 клас , українська література: урок-зустріч "Франко - титан духу і думки"

(учитель Пастух Л.І.)

 

7 клас, історія України: урок-подорож з елементами тренінгу

"Київська держава за часів правління Ярослава Мудрого" (учитель Сіренко О.Г.)

5 клас, українська мова: узагальнення і систематизація знань з теми

"Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія" (учитель Пастух Л. І.)

 7 клас, фізика: "Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання".

(учитель Танасійчук М. П.)

8 клас, фізика: "Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна".

(учитель Танасійчук М. П.)

9 клас, фізика: "Звукові хвилі. Інфразвук. Ультразвук".

(учитель Танасійчук М. П.)

10 клас, фізика: "Розв'язування задач з теми "Механічні коливання і хвилі".

(учитель Танасійчук М. П.)

Урок математики в 1 класі.

Тема "Лічба до 6 в прямому і зворотньому порядку. Число і цифра 6" (учитель Вакуляк І.А.)

 

Природничо-математичного циклу

Протягом І семестру проведено відкриті уроки:

Основи здоров'я, 3 клас, учитель Горбатюк В. М

Урок розвитку зв'язного мовлення, 3 клас, учитель Горбатюк В. М.

Основи здоров'я, 6 клас, учитель Дегтяренко М. В.

 

Англійська мова, 6 клас, учитель Масловська Л. О.

Урок літературного читання, 2 клас, учитель Сауляк О. І.

Виховні заходи:

Змагання з футболу серед учнів 5-7 класів

Брейн-ринг "Здоров'я - основний життєвий скарб"

Дії у надзвичайних ситуаціях(2-4 класи)

Брейн-ринг "Багато знати - вміло діяти" серед учнів 6-7 класів

Спортивні ігри "Веселі старти" серед учнів початкових класів

                  Відкриті уроки у ІІ семестрі 2019-2020н.р.

Відкритий урок біології в 6 класі для МО вчителів біології та етногеографії Джулинської ОТГ. (Вчитель Небесна С.Б.)

Проєктна робота. Урок англійської мови на тему "Винаходи і винахідники" (Учитель Масловська Л.О.)


 

03.02. 2020р.: Спортивна естафета між учнями 1 і 2 класів. (Учителі Горбатюк В..М. і Задорожний В.М.)

 • Контакти

  Адреса: с. Чернятка
  Бершадського району
  Вінницької області
  Тел.: 0435259730
  Email: chernjatka_shkola@ukr.net