Головна


  •  

 
Сайт є складовою частиною єдиного освітнього вебпорталу Вінницької області. Портал  розміщено на технічній площадці ЛІКТ ФМГ№17 м. Вінниці. 

Тема над якою працює школа:“Особистісно-орієнтоване навчання.Розвиток творчих здібностей учнів”.